Sunday, June 10, 2007

Selamat Pengantin Baru...

Best wishes to
Yang Teramat Mulia Paduka Seri
Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bulqiah
and Yang Amat Mulia Pengiran Anak Khairul Khalil
Pengiran Syed Haji Jaafari,
on your wedding day!
From anakbrunei.org

No comments: